Privacy Policy

Privacy Statement verklaring  Butlon BV

 

Inleiding

In ons Privacy Statement wordt beschreven hoe Butlon en bedrijven waarmee we samenwerken gegevens met betrekking tot onze mobiele services, website en alle software die door of in verband met de diensten van Butlon worden verschaft (gezamenlijk de 'Service') verzamelen, gebruiken, delen en beschermen, en welke keuzes je hebt met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van je gegevens. Butlon is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdt Butlon zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Butlon B.V

Hendrik ter Kuilenstraat 173

7557 SK Enschede Nederland

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening legt Butlon persoonsgegevens vast. Dit is het geval wanneer je via onze website een profiel aanmaakt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een online formulier invult, jouw interesses opgeeft, op een andere wijze jouw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact hebt met Butlon. Daarbij gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, gegevens omtrent afgenomen diensten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Daarnaast registreren onze servers automatisch bepaalde logbestandsgegevens, waaronder je webverzoek, je IP-adres, je browsertype, de pagina en URL waar je vandaan komt of waar je de site verlaat, het aantal klikken en je interactie met links op de Service, domeinnamen, landingspagina's, bekeken pagina's en soortgelijke gegevens. We kunnen dergelijke gegevens ook verzamelen door middel van e-mails die we naar onze gebruikers (laten) versturen; deze helpen ons bij te houden welke e-mails worden geopend en op welke links wordt geklikt door ontvangers.

 

Butlon gebruikt deze gegevens onder meer voor een correcte werking van haar website, de uitvoering en de afhandeling van de overeenkomst met de bezoeker, voor (statistische) analyse, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om bezoekers van (nieuwe) producten en diensten van Butlon en van zorgvuldig geselecteerde derden (partners) op de hoogte te houden.

 

Afmelden nieuwsbrief

Butlon houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren. Ons online systeem geeft je in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op jouw eigen profielpagina. Jouw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld voor marketingdoeleinden, zonder dat je hiervoor voorafgaande toestemming hebt verleend. Wanneer je hiertoe toestemming hebt verleend en het niet langer op prijs stelt om aanbiedingen en informatie van derden te ontvangen, kun je je op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief en aanbiedingsmail die je van Butlon of haar partners ontvangt, bevat een afmeldingslink. Door deze link te volgen kun je je uitschrijven voor toekomstige e-mailberichten.

 

Online profiel

Jouw online profiel maakt onderdeel uit van de website van Butlon en is daardoor zichtbaar voor andere gebruikers van de website van Butlon. Om misbruik van de website van Butlon te voorkomen wordt er toezicht gehouden door medewerkers van Butlon. Deze toezichthouders hebben toegang tot de profielen van bezoekers en de informatie en gegevens die hieraan gekoppeld zijn. Doorgifte van persoonsgegevens In afwijking van het overigens in dit Privacy Statement bepaalde, is Butlon genoodzaakt om persoonlijke gegevens van één of meer gebruikers aan derden door te geven, wanneer:

a)       Butlon  hiertoe op grond van een wettelijke regeling of rechterlijke uitspraak is gehouden, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek;

b)      wanneer er een aanleiding is misbruik of wederrechtelijk van de website door één van de gebruikers te vermoeden.

 

Opslag en beveiliging van verzamelde persoonsgegevens

Beveiliging van door Butlon verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden door middel van hedendaagse beveiligingstechnieken beschermd.

c)       Butlon spant zich er redelijkerwijs toe in dat de persoonsgegevens van haar gebruikers voldoende veilig worden opgeslagen. Butlon garandeert echter niet dat de persoonsgegevens van gebruikers niet zullen worden ingezien, gestolen, opgeslagen, gemanipuleerd of (her)gebruikt door onbevoegden. Tevens garandeert Butlon niet dat de gegevens en informatie van gebruikers niet verloren zullen gaan (bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit of storing). Butlon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die je lijdt als gevolg van verlies, diefstal, manipulatie en/of (her)gebruik van de door Butlon verzamelde en verwerkte gegevens en informatie.

 

Inzage en correctie van uw gegevens

Je kunt te allen tijde kennisnemen van de persoonlijke gegevens en informatie die Butlon over je heeft verzameld. Als de gegevens en informatie onjuist zijn, kun je Butlon verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van je gegevens kun je richten aan het adres van Butlon of via e-mail aan support@butlon.com. Op dit e-mailadres kun je ook terecht indien je eventuele vragen hebt over de manier waarop Butlon  met jouw gegevens omgaat.

 

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Butlon worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de werking en inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Butlon haar dienstverlening aan haar bezoekers verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Butlon onder meer gebruik van het IP-adres van jouw computer. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Een IPadres kan worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. IP-adressen worden in beginsel niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven

 

Gebruik van cookies door Butlon

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestanden) die een website op jouw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op jouw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies:

  1. Sessies

Sessies worden weer van je computer verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

  1. Permanente cookies

Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van de webbrowser.

Butlon gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessies. Butlon maakt gebruik van permanente cookies om informatie te verzamelen over haar bezoekers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Butlon en zorgvuldig geselecteerde derden. Ook wanneer je inlogt op onze website kan jouw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

Advertenties

Voorts is het mogelijk dat de website van Butlon advertenties bevat die gebruik maken van cookies. Deze houden bij welke advertenties (al) aan je vertoond zijn. Deze cookies worden mogelijk niet door Butlon zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

 

Hoe kunt u cookies weigeren?

Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor jouw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van jouw webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.

 

Links naar andere websites

Op de sites van Butlon tref je mogelijk hyperlinks aan naar websites van derden. Butlon kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

 

Overdracht activiteiten

Indien Butlon een dochteronderneming of bedrijfseenheid verkoopt of indien (een onderdeel van) Butlon wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

 

Inschakeling van derden

Bulton kan bij de uitvoering van de hiervoor beschreven activiteiten gebruik maken van door haar ingeschakelde derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteiten.

 

Wijzigingen

Butlon behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Wat voor persoonsgegevens verzamelt Butlon

Zonder informatie kunnen we u niet helpen. Dus wanneer u onze diensten gebruikt, zijn er bepaalde stukjes informatie die wij vragen. Dit zijn vrij algemene dingen, zoals uw naam, de contactgegevens van uw voorkeur, en uw betalingsgegevens. Daarnaast verzamelen we ook informatie van uw computer, telefoon, tablet, of ander toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, waaronder het IP-adres, de browser die u gebruikt en uw taalinstellingen. In sommige situaties ontvangen we ook informatie over u van anderen of verzamelen we automatisch andere informatie. Dit is een kort overzicht van de informatie die we verzamelen

Waarom verzamelt en gebruikt Butlon uw persoonlijke gegevens?

De belangrijkste reden dat wij uw persoonsgegevens vragen is best een goede - zo kunnen wij u namelijk helpen bij het beheren van uw online aankopen, reserveringen en afspraken en ervoor zorgen dat u de best mogelijke service krijgt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om contact met u op te kunnen nemen en om u op de hoogte te houden van de nieuwste deals en speciale aanbiedingen en andere producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. We gebruiken ze ook om andere redenen.

Hoe deelt Butlon uw gegevens met derden?

Er zijn verschillende partijen geïntegreerd in de diensten van Butlon. Dit gebeurt op verschillende manieren en om verschillende redenen. Het hoofddoel is om uw gegevens die relevant zijn voor u met andere partijen te delen zodat u uw aankoop/reservering/ afspraak kunt voltooien. Er zijn ook andere partijen die een deel van uw gegevens kunnen ontvangen. Hierbij gaat het om partijen die we betrekken om u te voorzien van de diensten van Butlon, financiële instellingen, adverteerders en in sommige gevallen autoriteiten van de overheid of andere instanties. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet.

 Hoe verwerkt Butlon communicatie die u en uw geboekte aanbieder via Butlon versturen

Butlon kan u en de dienstverlener meer manieren bieden om te communiceren over de service en bestaande geboekte diensten door de communicatie via Butlon te laten verlopen. Dit maakt het u en uw aanbieder mogelijk om contact op te nemen met Butlon met vragen over uw geboekte diensten/aankopen, via je eigen account in Bulton en via andere kanalen die we beschikbaar stellen.

Butlon heeft toegang tot gesprekken en kan geautomatiseerde programma’s gebruiken om de berichten te controleren, evalueren en analyseren voor veiligheidsdoeleinden; fraudepreventie; het naleven van de wet; het onderzoeken van wangedrag; productontwikkeling en -verbetering; onderzoek; klantbetrokkenheid, waaronder het aanbieden van informatie en aanbiedingen waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn; en klantenservice of technische ondersteuning. Wij behouden ons het recht voor om naar ons eigen goeddunken berichten te blokkeren, of te bekijken, waarvan wij geloven dat ze schadelijke content of spam kunnen bevatten, of een risico voor u, onze partners, Butlon of voor anderen kunnen zijn. Alle communicatie die is gestuurd of ontvangen via de communicatiemiddelen van Butlon wordt ontvangen en opgeslagen door Butlon. Zakenpartners waarvan u het platform gebruikt heeft om de reservering te maken/ aankopen te doen, kunnen ervoor kiezen rechtstreeks contact met u op te nemen per e-mail of andere kanalen die Butlon niet beheert.

Waarom verzamelt en gebruikt Butlon uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken opgeslagen informatie over u voor verschillende doeleinden. Uw persoonlijke gegevens kunnen op de volgende manieren gebruikt worden:

Reserveringen/bestellingen: op de eerste plaats gebruiken we uw persoonsgegevens om uw online Reserveringen, aankopen en bestellingen te voltooien en te beheren

Klantenservice: we bieden een klantenservice vanuit ons kantoor in Nederland tijdens kantoortijden van ma tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur Door uw relevante gegevens en informatie over uw gebruikersaccount, te  delen met ons kunnen wij contact met u opnemen als u ons nodig heeft. Zo kunnen we u helpen reageren op uw al vragen over onze dienstverlening (en overigens ook op andere vragen). Contact: 085-7600966

Accountdiensten: gebruikers van Butlon kunnen een account aanmaken op onze website of in onze apps. We gebruiken de informatie die u verstrekt om uw account te beheren, zodat u een aantal handige dingen kunt doen. U kunt uw Reserveringen en aankopen beheren, speciale aanbiedingen bekijken, eenvoudig nieuwe Reserveringen maken uw aankopen doen en uw persoonlijke instellingen beheren. Het beheren van uw persoonlijke instellingen maakt het voor u mogelijk om lijsten te bewaren , een eerder gezochte dienstverlener of winkel te bekijken en andere informatie te controleren die u verstrekt heeft. Het stelt u ook in de gelegenheid om de beoordelingen die u verstuurd heeft te bekijken. Gebruikers met een Butlon Zakelijk-account kunnen contactgegevens opslaan in hun account, hun zakelijke reserveringen en aankopen beheren en andere gebruikers aan het Butlon  Zakelijk-account toevoegen

Online groepen of forums: we kunnen gebruikers met een account uitnodigen om deel te nemen aan een online groep of forum waar ze met elkaar kunnen communiceren.

Marketingdoeleinden: we gebruiken uw gegevens voor marketingdoeleinden. Hieronder verstaan we onder andere

Het gebruik van uw contactgegevens om u regelmatig informatie over producten en diensten te sturen. U kunt zich snel, eenvoudig en op elk gewenst moment afmelden van e-mailmarketingberichten — klik gewoon op de link 'Afmelden' die in elke nieuwsbrief te vinden is.

Gebaseerd op uw informatie, kunnen er gepersonaliseerde aanbiedingen aan u worden getoond op de website en in de mobiele apps van Butlon en op websites en in de apps van derden (inclusief socialmediawebsites) en kan de inhoud van de website die aan u getoond wordt, worden gepersonaliseerd. Dit kunnen aanbiedingen zijn die rechtstreeks geboekt kunnen worden op de site van Butlon, of op co-branded websites, of aanbiedingen of producten van derden waarvan wij denken dat ze u wellicht interesseren.

Als u deelneemt aan andere promoties (zoals prijsvragen, het refereren van vrienden of wedstrijden) worden de relevante gegevens gebruikt om deze promoties te beheren.

Contact met u: we kunnen ook op andere moment contact met elkaar hebben, waaronder per e-mail, per post, via de telefoon of via een sms'je. De methode hangt af van de contactgegevens die u eerder met ons heeft gedeeld. We verwerken de communicatie die u met ons heeft. Dit kan een aantal redenen hebben, waaronder

Het reageren op en afhandelen van verzoeken die u, of uw aanbieder heeft gedaan. Butlon biedt gasten en aanbieders ook diverse mogelijkheden om informatie, verzoeken en opmerkingen over aanbieders en bestaande Reserveringen en aankopen via Butlon uit te wisselen

Als u een Reservering of aankoop nog niet voltooid heeft, kunnen we contact met u opnemen met een herinnering om verder te gaan met uw Reservering of aankoop. Deze extra dienst kan voordelen voor u hebben, omdat u uw Reservering kunt voltooien zonder opnieuw de aanbieder te hoeven zoeken.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunnen we u een enquête sturen of u uitnodigen om een beoordeling achter te laten over uw ervaring met Butlon of de aanbieder

We sturen u ook andere berichten die gerelateerd zijn aan uw reservering, bestellingen  en of aankopen, zoals hoe u contact kunt opnemen met Butlon als u hulp nodig heeft  en andere informatie waarvan we denken dat het nuttig voor u kan zijn bij het plannen, of om het beste uit uw account te halen..

Marktonderzoek: soms vragen we onze gasten om deel te nemen aan een marktonderzoek. U kunt de informatie raadplegen die u wordt verstrekt wanneer u wordt uitgenodigd om deel te nemen, zodat u begrijpt welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe uw persoonsgegevens verder worden gebruikt.

Verbeteren van onze diensten: we gebruiken ook persoonsgegevens voor analytische doeleinden. Dit maakt deel uit van ons streven om onze diensten en de gebruikerservaringen te verbeteren, maar het kan ook gebruikt worden voor testdoeleinden, probleemoplossing en de verbetering van de functionaliteit en kwaliteit van onze online diensten. Het voornaamste doel is ons online platform te optimaliseren en aan te passen aan uw wensen en onze website eenvoudiger te maken en prettiger in gebruik. We streven ernaar om alleen gepseudonimiseerde gegevens te gebruiken voor deze analytische doeleinden.

Gastbeoordelingen en andere gerelateerde informatie: tijdens en na uw reservering, bestelling of aankoop die u via ons boekt, kunt u uitgenodigd worden om een beoordeling achter te laten. We kunnen ook andere personen voor wie u heeft geboekt uitnodigen om een beoordeling te schrijven. Voor deze uitnodiging wordt informatie opgevraagd over de aanbieder. Als u een account heeft, kunt u ervoor kiezen uw beoordeling te tonen met een weergavenaam in plaats van uw echte naam.

Bevordering van veilige en betrouwbare service: om een betrouwbare omgeving te creëren voor u de zakenpartners van Butlon en onze aanbieders, gebruiken wij persoonsgegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten. Op dezelfde manier gebruiken wij persoonsgegevens voor risicobeoordeling en veiligheidsdoeleinden.

Juridische doeleinden: tot slot moeten we in sommige gevallen uw gegevens gebruiken om juridische geschillen af te handelen en op te lossen, voor reglementair onderzoek en compliance, om de gebruiksvoorwaarden van het boekingssysteem van Butlon na te leven, of om te voldoen aan de wettige verzoeken van de wetshandhavingsinstanties.

Het verstekken van uw persoonlijke gegevens aan Butlon is vrijwillig. Echter, afhankelijk van type dienst dat u zou willen gebruiken, kan het zijn dat wij u die dienst alleen kunnen bieden als bepaalde persoonlijke gegevens worden verzameld. Wij kunnen bijvoorbeeld uw aankopen en bestellingen niet verwerken als wij niet uw naam en contactgegevens verzamelen.

Als wij voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens geautomatiseerde middelen gebruiken welke juridische gevolgen hebben of u aanzienlijk beïnvloeden, zullen wij passende maatregelen nemen om uw rechten en vrijheden te beschermen, waaronder het recht op menselijk ingrijpen.

 

Om uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven te verwerken, baseren we ons op de volgende juridische grondslagen:

 

Voor Butlon is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een contract, met name om uw Reserveringen, bestellingen en aankopen te voltooien en te beheren. Wanneer de vereiste persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan Butlon de Reservering en aankopen niet voltooien en ook geen klantenservice verlenen. Met het oog op doel C tot en met K, baseert Butlon zich op zijn legitieme commerciële bedrijfsbelangen om zijn diensten aan te bieden, om fraude te voorkomen, en om zijn diensten te verbeteren. Wanneer persoonsgegevens worden gebruikt om de legitieme belangen van Butlon of een derde partij te dienen, zal Butlon altijd uw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens afwegen tegen de rechten en belangen van Butlon of die van de derde partij. Waar dit volgens de toepasselijke wetgeving vereist is, zal Butlon uw toestemming vragen alvorens uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden te verwerken.

Als u een reservering maakt via een website of app van een van onze zakenpartners dan worden er bepaalde persoonsgegevens die u aan hen doorgeeft, zoals uw naam en e-mailadres, uw adres, uw betalingsgegevens en andere relevante informatie, aan ons doorgestuurd om uw Reservering en aankopen te voltooien en te beheren. Als de desbetreffende zakenpartner een eigen klantenservice heeft, dan deelt Butlon de relevante gegevens van uw reservering en aankoop met de zakenpartner (indien nodig) om ervoor te zorgen dat u goed en snel geholpen wordt. Als u een reservering maakt of aankopen doet  via de website van een van onze zakenpartners, dan kan de zakenpartner ook bepaalde gegevens ontvangen die gerelateerd zijn aan die reservering of aankoop, zoals uw naam en e-mailadres. Dit is voor hun eigen interne doeleinden (zoals analytische doeleinden) en, als u daarom gevraagd heeft, voor het beheer van het loyaliteitsprogramma's, of marketingdoeleinden.

Als u een reservering maakt op de website van een van onze partners, neem dan de tijd om hun privacyverklaring te lezen, als u wilt begrijpen hoe deze zakenpartners uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Voor fraudedetectie en preventiedoeleinden en indien strikt noodzakelijk kunnen we ook informatie over onze gebruikers uitwisselen met onze zakenpartners.

Reclamepartners: we delen persoonsgegevens, inclusief uw e-mailadres, met reclamepartners als onderdeel van de marketing van de Butlon-diensten via derde partijen (om ervoor te zorgen dat er relevante advertenties getoond worden aan het juiste publiek). We streven ernaar alleen e-mailadressen te delen in gepseudonimiseerde vorm om het koppelen van uw e-mailadres aan een bestaand klantenbestand mogelijk te maken, zodat uw e-mailadres niet gebruikt kan worden voor andere doeleinden. 

 

Hoe kunt u de persoonlijke gegevens die u aan Butlon heeft gegeven beheren?

Wij willen dat u controle heeft over hoe uw persoonsgegevens door ons gebruikt worden. U kunt dit op de volgende manieren doen:

u kunt ons om een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren;

u kunt ons op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens, of ons vragen om de persoonsgegevens die wij over u bewaren te corrigeren, maar zoals hieronder wordt toegelicht, kunt u dergelijke wijzigingen mogelijk zelf aanbrengen.

u kunt ons in bepaalde situaties vragen om de verwerking van de persoonsgegevens die wij over u bewaren te wissen of te blokkeren of de verwerking daarvan te beperken, of bezwaar te maken tegen bepaalde manieren waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken; en

in bepaalde situaties kunt u ons ook vragen om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, naar een derde partij te zenden.

Wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Bovendien, wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitiem of algemeen belang, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dat gebruik van uw persoonlijke gegevens met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Wij vertrouwen erop dat u ervoor zorgt dat uw persoonsgegevens volledig, nauwkeurig en actueel zijn. Informeer ons alstublieft onmiddellijk over eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen.

Als u een online gebruikersaccount hebt, kunt u via onze website/apps toegang krijgen tot een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens. Onze website/apps bieden u over het algemeen de mogelijkheid om informatie die wij over u hebben toe te voegen, bij te werken of te verwijderen.

Als persoonsgegevens die we over u hebben niet toegankelijk zijn via onze website/apps, kunt u ons kosteloos uw verzoek doen. Voor al uw verzoeken met betrekking tot deze Privacyverklaring en om uw rechten uit te oefenen of als u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met support@butlon.com .

 

Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van een legitiem belang en er geen opt-out mechanisme rechtstreeks voor u beschikbaar is, neem dan contact met ons op via support@butlon.com